ติดต่อเรา
คณะทำงานจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่4
กรมอู่ทหารเรือ 2 ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-4754041    โทรสาร. 02-4754040
อีเมล์ : shiptech4@gmail.com
คุณธีรนัย กิตติ์กาญจ์ธีรกุล
โทร. : 095-719-1142
ฝ่ายประสานงานภายในประเทศ
อีเมล์ : 9teeranai@gmail.com
คุณลิปตา ตันทรศักดิ์
โทร. : 082-081-7557
ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
อีเมล์ : lipdachantarasak@gmail.com