ส่งแบบฟอร์ม
รายชื่อผู้ออกงาน
โซน บูท โลโก้ หน่วยงาน รายละเอียด
A 1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

https://thai.tourismthailand.org/home

A 12 บริษัท ยูโปรเทค จำกัด

http://www.u-pt.com

A 13 บริษัท ไวกิ้ง ไลฟ์-เซฟวิ่ง อิควิปเม้นท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.viking-life.com/en

A 16 B.S. Enterprise Co.,Ltd.
A 17 Saab Asia Pacific Co.,Ltd.

http://www.saabgroup.com

A 2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

https://thai.tourismthailand.org/home

A 20 บริษัท แซดเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

www.zf.com

A 21 FARO Technologie (Thailand) Limited

http://www.faro.com/

A 22 บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

http://www.mrp.co.th/

A 23 3M Thailand

http://www.3m.co.th/3M/th_TH/company-th/

A 24 บริษัท แซดเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด

www.zf.com

A 28 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.วี อีควิปเม้นท์

www.npvequipment.co.th

A 30 การท่าเรือแหลมฉบัง

http://www.laemchabangport.com/

A 33 บริษัท ทาเลส (ประเทศไทย) จำกัด

http://www.thalesgroup.com

A 9 บริษัท ไวกิ้ง ไลฟ์-เซฟวิ่ง อิควิปเม้นท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.viking-life.com/en

B 12 บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด

www.mongkolenergy.com/

B 13 บริษัท วอเตอร์ฟิลด์เอเชีย จำกัด

http://www.waterfieldasia.com

B 14 บริษัท บางกอกซันโยสปริง จำกัด

http://www.bkksanyospring.co.th/

B 15 Apple Scientific Co.,Ltd.

http://applescientific.com/

B 16 บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

http://tha.sika.com/

B 17 บริษัท ฮัล จำกัด

http://www.hull.co.th

B 18 บริษัท ฮัล จำกัด

http://www.hull.co.th

B 19 บริษัท ฮัล จำกัด

http://www.hull.co.th

B 20 บริษัท ฮัล จำกัด

http://www.hull.co.th

B 21 บริษัท ไทยเส็ง เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.makita.co.th/en

B 22 บริษัท ไทยเส็ง เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.makita.co.th/en

B 23 บริษัท ไทยเส็ง เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.makita.co.th/en

B 24 บริษัท ไทยเส็ง เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

https://www.makita.co.th/en

B 25 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนี่ยริ่ง

http://www.csmmarine.com

B 29 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สหมงคล เอ็นจิเนี่ยริ่ง

http://www.furuno.com

B 42 บริษัท PTK Equipment จำกัด

http://www.ptksafety.com/

B 43 บริษัท ไฮ โซลูชั่นเน็ตเวิร์ค จำกัด

http://www.ptksafety.com/

B 46 บริษัท ไฮ โซลูชั่นเน็ตเวิร์ค จำกัด

http://www.highsolution.co.th/

B 7 บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด

http://www.thaimp.co.th/

B 8 บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

http://www.primamarine.co.th/th

B 9 บริษัท All Good Business Co.,Ltd.
C 1 Societe Internationale des Moteurs Baudouin

http://www.baudouin.com/en/

C 10 บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

www.tdhnarath.com

C 11 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

www.sealthailand.com

C 12 บริษัท อิตัลไทยมารีน จำกัด

www.italthaimarine.com

C 13 บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

www.cumminsdksh.com

C 14 บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Dealer SHELL)

www.tdhnarath.com

C 15 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

www.sealthailand.com

C 16 บริษัท อิตัลไทยมารีน จำกัด

www.italthaimarine.com

C 17 บริษัท Safran Electronics & Defense , France

http://www.safran-electronics-defense.com

C 18 บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด

http://www.marinethai.net/en/anti-rolling-system/

C 19 บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

www.unithai.com

C 2 Societe Internationale des Moteurs Baudouin

http://www.baudouin.com/en/

C 20 บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

www.unithai.com

C 21 Ultra Electronics Command & Sonar Systems

http://www.ultra-css.com/

C 22 HENSOLDT

https://www.hensoldt.net/

C 23 Ultra Electronics Command & Sonar Systems

http://www.ultra-css.com/

C 24 บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)

www.planetcomm.com

C 25 บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน)
C 26 บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน)
C 27 BAE Systems (International) Limited

www.baesystems.com

C 28 Tractors Singapore Limited

http://www.tractors.com.sg/tractorssingapore/

C 29 MBDA France S.A.S.

http://www.mbda-systems.com/

C 3 บริษัท สยามเครื่องกลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

www.siammechanic.com

C 30 บริษัท เสรีสรรพกิจ จำกัด
C 31 Terma Singapore Pte. Ltd.

http://www.terma.com

C 32 Singapore Technologies Marine Ltd

http://www.stengg.com

C 33 China Shipbuilding & offshore International Co., Ltd.

http://www.csoc.cn/

C 34 China Shipbuilding & offshore International Co., Ltd.
C 35 China Shipbuilding & offshore International Co., Ltd.
C 36 China Shipbuilding & offshore International Co., Ltd.
C 37 China Shipbuilding & offshore International Co., Ltd.
C 38 China Shipbuilding & offshore International Co., Ltd.
C 39 China Shipbuilding & offshore International Co., Ltd.
C 4 บริษัท สยามเครื่องกลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

www.siammechanic.com

C 40 China Shipbuilding & offshore International Co., Ltd.
C 41 KEMEL EAGLE INDUSTRY Co.,LTD.

http://www.kemel.com/

C 42 KEMEL EAGLE INDUSTRY Co.,LTD.

http://www.kemel.com/

C 43 บริษัท ซี เครสท์ มารีน จำกัด
C 44 บริษัท สปีด 3ดี โมลด์ จำกัด

www.speed3dmold.com

C 45 บริษัท สปีด 3ดี โมลด์ จำกัด

www.speed3dmold.com

C 46 บริษัท ซี เครสท์ มารีน จำกัด
C 5 Societe Internationale des Moteurs Baudouin

http://www.baudouin.com/en/

C 6 บริษัท Societe Internationale des Moteurs Baudouin (France)

http://www.baudouin.com/en/

C 7 บริษัท สยามเครื่องกลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

www.siammechanic.com

C 8 บริษัท สยามเครื่องกลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

www.siammechanic.com

C 9 บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

www.cumminsdksh.com

D 1 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด

www.rvconnex.com

D 10 Rheinmetall Air Defence AG

www.rheinmetall-defence.com

D 11 บริษัท ไทย โคลอน จำกัด

www.thaikolon.co.th

D 12 บริษัท มาร์ซัน จำกัด

www.marsun.th.com

D 13 Rheinmetall Air Defence AG
D 14 Rheinmetall Air Defence AG

www.rheinmetall-defence.com

D 15 บริษัท ไทย โคลอน จำกัด

www.thaikolon.co.th

D 16 บริษัท มาร์ซัน จำกัด

www.marsun.th.com

D 17 บริษัท อัลทรา มารีน จำกัด

www.thaiairboat.com

D 18 บริษัท อัลทรา มารีน จำกัด

www.thaiairboat.com

D 19 บริษัท อัลทรา มารีน จำกัด

www.thaiairboat.com

D 2 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
D 20 บริษัท อัลทรา มารีน จำกัด

www.thaiairboat.com

D 21 DAMEN Shipyard Group

http://www.damen.nl

D 22 DAMEN Shipyard Group

http://www.damen.nl

D 23 COMBIMAC B.V.

http://www.combimac.com/

D 24 Holland Marine Services Amsterdam B.V.

https://www.hmsa.nl/

D 25 VSH Fittings B.V.

http://www.vsh.nl

D 26 Transocean Coatings

http://www.transocean-coatings.com

D 27 บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด

http://www.sevenoaks.co.th

D 28 บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จำกัด

http://www.sevenoaks.co.th

D 29 NETHERLANDS MARITIME TECHNOLOGY

http://maritimetechnology.nl/en/

D 3 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
D 30 NETHERLANDS MARITIME TECHNOLOGY

http://maritimetechnology.nl/en/

D 31 ACX Marine Co., Ltd.
D 32 ACX Marine Co., Ltd.
D 33 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

http://www.thaicom.net/th/home

D 34 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

http://www.awn.co.th/index.html

D 36 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

http://www.pttplc.com/en/Pages/Home.aspx

D 38 Apex ZHONGSHAN YUHUANG ELETRIC CO.,LTD.
D 4 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
D 40 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

http://www.pttplc.com/en/Pages/Home.aspx

D 41 บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทคเพรสซิ่ง จำกัด

www.sakunc.com

D 42 บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทคเพรสซิ่ง จำกัด

www.sakunc.com

D 43 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)

www.asimar.com

D 44 บริษัท โชคนำชัย จำกัด
D 45 บริษัท โชคนำชัย จำกัด
D 46 บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
D 5 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
D 6 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
D 7 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
D 8 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
D 9 บริษัท Rheinmetall Air Defence AG

www.rheinmetall-defence.com

E 12 บริษัท ดาคอน เทรดดิ้ง จำกัด

https://www.dacon-trading.com/

E 13 MCS Eltech Supply Co.,Ltd.
E 14 MCS Eltech Supply Co.,Ltd.
E 16 บริษัท ดาคอน เทรดดิ้ง จำกัด

https://www.dacon-trading.com/

E 21 บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

http://www.peteandfriend.com/index_th.html

E 22 บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

http://www.peteandfriend.com/index_th.html

E 23 บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

http://www.peteandfriend.com/index_th.html

E 24 บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

http://www.peteandfriend.com/index_th.html

E 25 บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

http://www.peteandfriend.com/index_th.html

E 29 บริษัท พีท แอนด์ เฟรนด์ จำกัด

http://www.peteandfriend.com/index_th.html

E 9 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

http://www.nstda.or.th

F 17 BakriCono Shipyard Co.,Ltd.

http://www.bakricono.com/

F 18 Albatross Marine Design Co., Ltd

http://www.amdesign.co.th/

F 25 บริษัท วงศ์บราเดอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด

http://www.maxxmafilm.com/

F 26 บริษัท ADT Systems จำกัด

http://www.adtsystems-ap.com/

F 28 บริษัท เอซับ มารีน เทรดดิ้ง จำกัด

http://www.asap-marine.com/

F 32 บริษัท เอซับ มารีน เทรดดิ้ง จำกัด

http://www.asap-marine.com/

S 11 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

http://www.pttplc.com/en/Pages/Home.aspx

S 12 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

http://www.pttplc.com/en/Pages/Home.aspx

S 3 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

http://www.pttplc.com/en/Pages/Home.aspx

S 4 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

http://www.pttplc.com/en/Pages/Home.aspx

S 7 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

http://www.pttplc.com/en/Pages/Home.aspx

S 8 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

http://www.pttplc.com/en/Pages/Home.aspx