รอง ผบ.ทร. นำประชุมความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ

     วันนี้ 19 กันยายน 2560 พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล รองผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานกรรมการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ โดยเรียนเชิญคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ หรือผู้แทน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร บก.ทร. วังนันทอุทยาน เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนิการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติฯ และพิจารณาแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป