จ.ชลบุรี ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้าครั้งที่ 4 คืบหน้า 80%

     จังหวัดชลบุรี จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน พบว่ามีความพร้อมเกินกว่า 80% แล้ว

     (22 ก.ย.60) เมื่อเวลา 13.30 น. พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมในการประชุมติดตามความคืบหน้าและการปรับกำหนดการสำคัญในการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน ณ ประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย พล.ร.ต.เกรียงไกร อนันตศานต์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ น.อ.อาภา ชพานนท์ เสนาธิการ กองการฝึกกองเรือยุทธการ น.อ.ประภาส สุดขาว ผู้อำนวยการกองยุทธการและการข่าว ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะฐานทัพเรือฯ พ.อ.สมศักดิ์ ตั้งดำรงธรรม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 14 นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยผู้แทนจากอำเภอศรีราชาและอำเภอสัตหีบ  และหน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในส่วนของเมืองพัทยา มี พ.ต.อ.สุธี ทิพย์สุข ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร และนายเฉลิม ประสาททอง สมาชิกสภาเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว


         

     ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน ระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ รวมทั้งให้คำแนะนำ ประสานงานการจัดกิจกรรมและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน ซึ่งกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 13 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 ในพื้นที่เมืองพัทยา อ่าวไทยตอนบนและพื้นที่ในเขตจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ โดยคณะทำงานฯ ระดับจังหวัดได้จัดประชุมเพื่อรับทราบการดำเนินการฯ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าไปแล้ว 2 ครั้ง และได้มีการแถลงข่าวการจัดงานอย่างเป็นทางการ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา โดยนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในการประชุมกล่าวว่า ขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาการจัดงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้าครั้งที่ 4 จังหวัดชลบุรีจึงเชิญคณะทำงานฯ ร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อขอรับทราบถึงการเตรียมการความพร้อม และติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการในด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์เนื่องจากเป็นงานสำคัญระดับชาติ ซึ่งเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ และได้เน้นย้ำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี รวมถึงประเทศไทย พร้อมทั้งกำชับในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดระยะเวลาในการจัดงานครั้งนี้อีกด้วย


         

     ทั้งนี้ จากการรายงานภาพรวมของการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน พบว่าขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้ว 80-90% ด้าน พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ในส่วนของเมืองพัทยานั้นได้มีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากทางกองทัพเรือ หรือจังหวัด ต้องการให้เมืองพัทยาดำเนินการในส่วนใดเพิ่มเติม เมืองพัทยาก็ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี จะมีการประชุมคณะทำงานฯ อีกครั้งในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ เพื่อสรุปความพร้อมก่อนการจัดงานที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนต่อไป..


******************************
ภาพ : นายสมประสงค์  โภชน์พันธุ์
ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว