รองหัวหน้าคณะทำงานฯ ให้สัมภาษณ์ NBT World

     วันนี้ (28 กันยายน 2560) พล.ร.ต.ดร.สมัย ใจอินทร์ รองหัวหน้าคณะทำงานจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีในทศวรรษหน้า ครัั้งที่ 4 (Ship Technology 4) ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจาก NBT World ภาคภาษาอังกฤษ ในประเด็นของการจัดงานดังนี้

  • ภาพรวมของงานนิทรรศการเทคโนโลยีในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4
  • ภาพรวมกิจกรรมงาน Ship Tech 4 ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2560 รวมถึงความร่วมมือจากนานาประเทศ
  • เชิญชวนให้เข้าร่วมงานและช่องทางการติดต่อสื่อสารของงาน Ship Tech 4