ประชุมและติดตามการจัดงาน Ship Tech ครั้งที่ 4

     วันนี้ (5 ตุลาคม 2560) คณะทำงานประสานงานและติดตามการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า (Ship Technology for the Next Decade : Ship Tech IV) ร่วมประชุมรายงานและติดตามความคืบหน้าของการจัดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร บก.ทร. วังนันทอุทยาน โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานและติดตามการจัดกิจกรรมพิเศษ ตลอดจนถึงปัญหาและอุปสรรค ข้อขัดข้อง และพิจารณาแผนงานที่จะดำเนินการต่อไป