คณะผู้จัดงาน ShipTech4 ประชุมร่วม เลขาธิการ EEC เป้าหมาย “เทคโนโลยีด้านความมั่นคง”

          เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 น.อ.สราวุฒิ ใจชื้น, น.อ.สมศักดิ์ คงโชติ และ น.ท.สราวุธ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา คณะทำงานจัดแสดงนิทรรศการ เทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้าครั้งที่ 4  เข้าร่วมประชุมหารือกับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยหารือในการร่วมมือการจัดทำ 2 กิจกรรมหลัก โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีควบคู่ไปกับความมั่นคงได้แก่   

 1.ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “อุตสาหกรรม 4.0 กับการลงทุนในพื้นที่ EEC สู่ Thailand 4.0”

 2.ร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และโดรนแบบไร้คนขับ เพื่อเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมขนส่ง

          สำหรับงาน Ship Technology ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การประชุม Peach โรงแรม รอยัล คลีฟ บีช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี